Speltakken

Speltakken algemeen

Scouting Emmeloord maakt deel uit van Scouting Nederland. Daarom onderschrijven we de uitgangspunten van Scouting Nederland. Voor de invulling van de programma’s en de training van onze vrijwilligers maken we gebruik van de ondersteuning die Scouting Nederland aan lokale verenigingen biedt.

Missie

“Scouting is een open, maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, die haar leden met het Scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In dit Scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Hierdoor leren scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.”

Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Dit doet Scouting door activiteiten aan te bieden rond acht verschillende aandachtsgebieden. Hieronder staan ze op een rijtje.

Activiteitengebieden
  1. Uitdagende Scoutingtechnieken: activiteiten rondom een techniek, zoals hakken, stoken, kaart en kompas, routetechnieken, pionieren, zeilen en kamperen.
  2. Buitenleven: activiteiten rondom het beleven van de natuur en overleven in de natuur, zoals survival, kennis van plant en dier, milieu, natuurbeheer en weer.
  3. Expressie: activiteiten waarmee je je kunt uitdrukken, zoals dansen, filmen, handvaardigheid, toneelspelen, muziek maken en schrijven.
  4. Sport & Spel: sporten, postenspelen, renspelen, gezelschapsspelen en teamspelen.
  5. Identiteit: activiteiten die te maken hebben met wie je zelf bent (zelfbeeld), je levensovertuiging en de identiteit van je groep.
  6. Samenleving: activiteiten die te maken hebben met je eigen omgeving, het cultureel erfgoed en de maatschappij (maatschappelijke participatie).
  7. Internationaal: activiteiten rondom kennis over Scouting wereldwijd (bijvoorbeeld JOTA-JOTI), internationale uitwisselingen en andere culturen.
  8. Veilig & Gezond: activiteiten rondom voeding en veiligheid (zowel fysiek als emotioneel).

We werken met een doorlopende leerlijn. In onze programma’s zit een opbouw in moeilijkheidsgraad en verantwoordelijkheid. Alle leeftijdsgroepen stoken bijvoorbeeld regelmatig een vuurtje. Maar de bijdrage van de jeugdleden verschilt. Welpen leren over veiligheid bij het maken van vuur en zullen helpen met hout verzamelen. Van de scouts kan meer verwacht worden, zij kunnen onder toezicht zelf een vuur aanleggen. Zo stimuleren we op alle terreinen een groei van eenvoudig naar steeds ingewikkelder vaardigheden en toenemende verantwoordelijkheid.

Spelvisie