Home V2

Scouting Emmeloord bestaat sinds 1989 pas als zelfstandige stichting. Daarvoor waren het officieel twee aparte groepen, de Sint Michaelgroep voor de jongens en de Theresiagroep voor de meisjes. Deze beide groepen zijn in de jaren ’50 opgericht door mensen van de katholieke kerk in Emmeloord, de St. Michaelparochie. In de loop der jaren werd de invloed van de katholieke kerk steeds minder en kwamen er meer leden met een andere achtergrond. Dit werd nog versterkt toen de Harmen Vissergroep uit Emmeloord werd opgeheven.

De St. Michaelgroep en de Theresiagroep hebben altijd veel samengewerkt en op den duur vormden ze gewoon 1 groep. Als clubhuis hebben ze verschillende lokaties gehad: houten barakken bij de rietstraat, de kelder van Paspartoe, een deel van de barakken aan de Meldestraat en het voormalige staatsbosbeheer gebouw aan het einde van de sportlaan. Sinds 2008 hebben hebben opkomst in ons clubhuis welke vlak naast de staatsbosbeheer schuur staat op voormalige grond van de plantkundige dienst. Dit gebouw is volledig eigendom van onze groep en heeft meerdere opkomst ruimtes en een grote keuken. Naast het gebouw hebben we ook een klimtoren voor eigen gebruik op het terrein staan.

Het ledenaantal is al die jaren erg op en neer gegaan, maar bij aanwezigheid van actieve leiding bleek telkens weer dat er veel kinderen lid wilden worden. Momenteel schrijven we toch wel geschiedenis met ons ledenaantal. Zoveel is het nog nooit geweest, zeker de grote groep explorers is uniek. Het prachtige clubgebouw met kampvuurkuil wat we nu hebben wordt dan ook haast te klein. We zijn dan ook goed aan het werk om uitbreiding van het clubgebouw te krijgen, zodat alle leden van Scouting Emmeloord de ruimte hebben om volop van de opkomsten te genieten. En de leiding ook natuurlijk.


  • Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!