Groepsraad

Groepsraad

Het hoogste beslisorgaan van onze vereniging is de groepsraad. Hierin zitten alle leden van de leidingteams, de leden van stichtingsbestuur en groepsbestuur en een vertegenwoordiging van de ouders. De groepsraad is het hoogste beslisorgaan. Alle benoemingen voor stichtingsbestuur of groepsbestuur moeten door de groepsraad goedgekeurd worden. In de groepsraad wordt het beleid van de vereniging vastgesteld, bijvoorbeeld gedragsregels, richtlijnen voor het gebruik van de klimtoren, schoonmaak, besteding van de financiën, aan welke acties we meedoen.

De groepsraad komt twee keer per jaar bijeen, in september en in februari/maart. Hebt u belangstelling om een keer een groepsraad bij te wonen? Neem contact op met de voorzitter van het groepsbestuur.