Groepsbestuur

Groepsbestuur

Het groepsbestuur geeft samen met de vrijwilligers van de verschillende leidingteams vorm aan de verschillende activiteiten van Scouting Emmeloord (wekelijkse opkomsten, kampen, hikes, overvliegen, ouder-kindopkomst).

Kwaliteit staat hoog in ons vaandel. We werken voor de professionalisering van onze leidingteams met de richtlijnen van Scouting Nederland en de deskundigheidsontwikkeling van de Scouting Academy. We stimuleren onze leidingteams om mee te doen aan de trainingen die Scouting Nederland landelijk of regionaal aanbiedt. Ook organiseren we zelf trainingsbijeenkomsten voor onze leiding.

Samenstelling groepsbestuur per 1-1-2021

VoorzitterRobin Veenstra
SecretarisJasper Prins
PenningmeesterRobin van de Beek
LedenadministratieSusanne Elswijk
GroepsbegeleidersRian Meulendijks
Jan Toten
PraktijkbegeleiderMarieke Kraan

Organisatie

Scouting Emmeloord is een vereniging. De organisatiestructuur van onze vereniging is gebaseerd op de richtlijnen van Scouting Nederland. Scouting Emmeloord bestaat uit een stichting en een vereniging.

De (beheer)stichting Scouting Emmeloord is eigenaar van het clubgebouw. Het stichtingsbestuur onderhoudt de gebouwen, de klimtoren en het terrein. De verhuurcoördinator van het stichtingsbestuur onderhoudt de contacten met huurders, maakt afspraken met hen en houdt de verhuuragenda bij.

De vereniging Scouting Emmeloord is verantwoordelijk voor de activiteiten met en voor de jeugdleden.  De vereniging huurt het clubgebouw van de stichting.

Stichting en vereniging informeren elkaar over hun activiteiten via deelname aan elkaars vergaderingen en uitwisselen van verslagen.