Onze hoge klimtoren

Klimtorenbeheer

We zijn trots op onze klimtoren. Daardoor kunnen we onze jeugdleden bijzondere activiteiten aanbieden. De klimtorenbeheerders zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de toren én de klimmaterialen. Zij werken daarvoor samen met de Strandhoeve.

Klimmen op de klimtoren brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Daarom hebben we richtlijnen opgesteld voor het gebruik van de klimtoren. Die richtlijnen vindt u via de link:

Richtlijnen gebruik klimtoren

De klimtoren van Scouting Emmeloord kan alleen gebruikt worden:

 • door klimmers die lid zijn van Scouting Nederland
 • als de groep uit minimaal 3 personen bestaat, waarbij 2 personen deel uitmaken van de klimgroep van Scouting Emmeloord
 • als vooraf toestemming is verleend door het groepsbestuur en melding is gedaan aan klimtorenbeheerders  (i.v.m. werkzaamheden) en De Strandhoeve voor het gebruik van materiaal (melding registratie materiaal)
 • de klimgroep bestaat uit leden van Scouting Emmeloord die via een klimcursus bij de Strandhoeve bewezen hebben dat zij verantwoord kunnen klimmen en daarvoor een schriftelijk klimcertificaat hebben gekregen
 • een klimcertificaat  is maximaal —–  jaar geldig en zal na het verstrijken van die periode opnieuw beoordeeld moeten worden door de Strandhoeve
 • personen die geen lid zijn van Scouting Nederland en gebruik willen maken van de klimtoren van Scouting Emmeloord, worden verwezen naar de Strandhoeve om een begeleider voor de activiteit in te huren
 • als leden van de klimgroep willen klimmen met jeugdleden van hun eigen speltak tijdens een reguliere opkomst, gelden de volgende afspraken:
  • Welpen: alleen klimmen
  • Scouts:  klimmen, abseilen, helikopterafdaling
  • Explorers:  klimmen, abseilen, helikopterafdaling, kabelbaan.
 • Voor bijzondere opkomsten (bijv. overvliegen, februariopkomst) waarbij gebruik gemaakt wordt van de klimtoren is het wenselijk vooraf contact op te nemen met het groepsbestuur

Definitie klimmen: activiteiten aan de toren waar klimtuig voor nodig is, een activiteit (al dan niet aan de klimtoren) die hoger is dan 1,5 meter, hieronder vallen ook kabelbanen, speleoladder en klimtouwen aan de toren.

Om een afspraak te maken voor het gebruik van de klimtoren kunt u terecht bij de klimtorenbeheerders.

Klimtorenbeheerders                                                   Albert de Boer