Stichtingsbestuur

De belangrijkste taak van het stichtingsbestuur is ervoor te zorgen dat de gebouwen en het terrein in goede staat blijven. Samen met een aantal vrijwilligers zorgen zij hiervoor. Een solide financiële basis is hierbij belangrijk. Via de verhuur en door mee te doen aan verschillende acties (NL-doet, Rabobank actie) komen de middelen binnen en beschikken we over een prachtig terrein en clubhuis.

 

Het gebouw wordt schoongehouden door de leden zelf en hun ouders. Dit gebeurt op de maandelijkse schoonmaakavonden. Ouders van jeugdleden worden door de schoonmaakcoördinator uitgenodigd om een keer per jaar te helpen met de schoonmaak van het gebouw. Wie niet kan komen schoonmaken, kan dit afkopen.

 

Samenstelling bestuur per 1-1-2019:
Voorzitter Robbert Doulat
Penningmeester Arthur Groenink
Secretaris Lynette Stoffels
Terreinbeheerder Erik Overmars
Gebouwbeheerder Gerrit Jan Faber
Tim Nijmeijer
Klimtorenbeheerder Albert de Boer
Verhuurcoördinator Arthur Groenink
Vertegenwoordiger Groepsbestuur Sjouke Veldhoven